Hệ thống thông tin được hiểu là tập hợp các thành phần tích hợp để thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin, tri thức, sản phẩm số. Hãy cùng redheadedskeptic.com tìm hiểu hệ thống thông tin là gì qua bài viết dưới đây nhé!

I. Hệ thống thông tin là gì?

Ngày nay, hệ thống thông tin được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống nhờ sự hỗ trợ của máy tính và chúng ta gọi đó là hệ thống thông tin tự động. nhiều yếu tố tương tác thường xuyên, có mối quan hệ ràng buộc với nhau và cùng hoạt động vì một mục đích xác định.

Môi trường là phần bên ngoài của hệ thống đang xét, thực chất là một hệ thống cụ thể có giao tiếp với hệ thống đang xét theo một ranh giới

Môi trường là phần bên ngoài của hệ thống đang xét, thực chất là một hệ thống cụ thể có giao tiếp với hệ thống đang xét theo một ranh giới giữa hệ thống và môi trường xác định phạm vi của hệ thống.

  • Độ tin cậy thể hiện các khía cạnh của tính xác thực và chính xác. Tất nhiên, thông tin không đáng tin cậy có hậu quả tai hại cho tổ chức của bạn.
  • Tính đầy đủ của thông tin mô tả phạm vi của vấn đề đáp ứng yêu cầu của người quản trị. Tính phù hợp và dễ hiểu: Thông tin phải mạch lạc, phù hợp với người nhận, không sử dụng từ viết tắt hay quá nhiều nghĩa, tránh chi phí tạo thông tin không sử dụng hoặc đưa ra quyết định Thông tin phải được bảo vệ và chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập.
  • Thông tin có thể đáng tin cậy, dễ hiểu, có thể điều chỉnh và an toàn, nhưng tôi Nó sẽ vô ích nếu nó không được cung cấp cho người dùng khi họ cần.Các hệ thống thông tin ngày nay sử dụng các công cụ tính toán điện tử và các phương pháp chuyên dụng để chuyển luồng thông tin quan trọng ban đầu thành luồng thông tin kết quả.

II. Mục đích của hệ thống thông tin

Một hệ thống cần có mục đích, vì mục đích của hệ thống là lý do tồn tại của nó Hệ thống thông tin có mục đích tiếp nhận, xử lý, truyền và cung cấp thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của một tổ chức hoặc.

Đối với doanh nghiệp: Hệ thống thông tin có mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Đối với quản lý nhà nước: Hệ thống thông tin có mục tiêu nâng cao hiệu lực quản lý điều hành nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia trên trường quốc tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân hệ thống có sự tương tác với môi trường bên ngoài.

Trong quá trình vận hành, kết quả của hệ thống có thể không như mong muốn. Vì vậy, tất cả các hệ thống đều có mức độ đạt được mục tiêu chấp nhận được. Đến mức này, hệ thống bị phá hủy Ví dụ: Hệ thống điều nhiệt của con người: mục đích duy trì nhiệt độ cơ thể là 37,5°C, mức cho phép đạt được mục đích là 36,5°C đến dưới 42°C.

III. Nhiệm vụ và vai trò của hệ thống thông tin

  • Thông tin trong hệ thống nghiệp vụ có thể được chia thành hai loại chính: Thông tin tự nhiên là thông tin ở dạng nguyên bản tại thời điểm nó xuất hiện như âm thanh, đường truyền, hình ảnh Thông tin có cấu trúc là thông tin được cấu trúc theo một dạng cụ thể, thường là ở dạng dạng sổ sách, bảng biểu, sơ đồ và dễ số hóa.
  • Nhiệm vụ của hệ thống thông tin: Trên quan điểm hệ thống, nhiệm vụ của hệ thống thông tin bao gồm các hoạt động bên trong và bên ngoài Về quan hệ bên ngoài: Hệ thống thông tin tiếp nhận thông tin từ môi trường bên ngoài và truyền ra môi trường bên ngoài, ví dụ các thông tin về giá cả, thị trường, lao động, nhu cầu hàng hóa,…
  • Trong nội bộ: Hệ thống thông tin là cầu nối thông tin liên lạc giữa các bộ phận trong hệ thống kinh doanh. hệ thống, nó cung cấp hai loại thông tin cho hệ điều hành, hệ thống ra quyết định: bản chất và cấu trúc.

Thông tin tự nhiên là thông tin ở dạng nguyên bản tại thời điểm nó xuất hiện như âm thanh, đường truyền

IV. Các thành phần của hệ thống thông tin 

1. Hệ thống thiết bị

Có thể tiếp nhận, xử lý và truyền tải thông tin, bao gồm tất cả các thiết bị vật lý sử dụng trong hệ thống thông tin…

Hệ thống phần mềm máy tính Bao gồm phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng, trực tiếp hỗ trợ hệ thống xử lý dữ liệu và tạo ra các dữ liệu cần thiết thông tin.

Hệ thống dữ liệu. Hầu hết dữ liệu được xử lý trong các hệ thống thông tin phải được giữ lại vì lý do pháp lý hoặc cho nhu cầu xử lý trong tương lai. Dữ liệu này được lưu trữ dưới dạng tệp giấy hoặc cơ sở dữ liệu trên máy tính của bạn hoặc tệp văn phòng. d) Quản lý Vận hành Hệ thống.

Con người: Hệ thống thông tin cung cấp thông tin cho mọi người, bao gồm cả quản trị viên và người dùng cuối. Người dùng cuối là người tương tác trực tiếp với hệ thống, cung cấp dữ liệu cho hệ thống và nhận thông tin từ hệ thống.

Hệ thống phần mềm máy tính Bao gồm phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng

Quy trình: Được đặc trưng bởi một mẫu chứa dữ liệu mô tả công việc cho tất cả người dùng cuối và nhân viên trong hệ thống thông tin. Các bước xác định thủ tục, hoạt động và công thức. Chỉ xét từ quan điểm xử lý thông tin, một hệ thống thông tin chỉ bao gồm hai thành phần chính: dữ liệu và xử lý.

Dữ liệu: Cơ sở dữ liệu là thông tin có cấu trúc. Ở mỗi cấp quản lý, lượng thông tin được xử lý là rất lớn, đa dạng và có thể khác nhau cả về loại hình và phương pháp xử lý.

Trên đây là hệ thống thông tin là gì? Hy vọng bài viết trên đây của chúng tôi sẽ hữu ích đối với bạn đọc!