Trên thực tế, các tổ chức, công ty, quốc gia,… dù quy mô lớn hay nhỏ cũng đều cần đến sự có mặt của các nhà quản trị. Quản lý được biết đến là một trong những khái niệm rất phổ biến đối với nhiều người đang sống và làm việc tại các cơ sở, đơn vị này. Hãy cùng redheadedskeptic.com tìm hiểu quản trị là gì? qua bài viết dưới đây nhé!

I. Quản trị là gì? 

Các khái niệm về quản trị là tương đối khác nhau đối với các quan điểm khác nhau của các tác giả khác nhau

Như bạn đã biết, quản trị là một trong những khái niệm phổ biến nhất. Tuy nhiên, thuật ngữ “quản lý” là một danh từ nổi tiếng khó xác định. Các khái niệm về quản trị là tương đối khác nhau đối với các quan điểm khác nhau của các tác giả khác nhau. Theo cách hiểu của tác giả, khái niệm quản trị được định nghĩa là:

Đầu tiên, theo Harold Koontz và Cyril O’Donnell, khái niệm quản trị được hiểu như sau. Thứ hai, theo Robert Albanese, định nghĩa về quản trị là:

Thứ ba, theo James Stoner và Stephen Robbins, quản lý được gọi là: nhằm đạt được mục đích đã nêu của nó ”.

Cuối cùng, quản trị nên được hiểu theo hình thức đơn giản nhất, là phối hợp hiệu quả các hoạt động của những người giống nhau trong một tổ chức. Khả năng phối hợp các nguồn lực của tổ chức với nhau trong quá trình đạt được các mục tiêu đã đặt ra cũng được coi là một phần của quản lý. Các thuật ngữ như lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và quản lý được biết đến là những gì người quản lý làm trong công việc.

Theo một định nghĩa rộng hơn và được sử dụng phổ biến hơn, quản lý thường được cho là các hoạt động cần được thực hiện khi mọi người tập hợp lại trong một tổ chức để đạt được một mục tiêu chung. Từ quan điểm của định nghĩa, có thể khẳng định chắc chắn rằng không cần thực hiện công việc hành chính khi một cá nhân hành động độc lập. Ngược lại, có tổ chức thì cần có công việc văn thư.

II. Người làm quản trị thực hiện chức năng gì? 

 • Lập kế hoạch: Lập kế hoạch bao gồm: Xác định mục tiêu và phương hướng rõ ràng Xây dựng kế hoạch hành động Xây dựng lịch trình hành động Đề xuất các biện pháp quản lý Cải tiến và phát triển tổ chức
 • Tổ chức: Quản lý có vai trò tổ chức. Tổ chức bao gồm: Thiết lập sơ đồ tổ chức Mô tả nhiệm vụ của bộ phận Tạo ra các tiêu chuẩn cho từng công việc Công việc này đòi hỏi sự phân bổ và phân bổ nguồn nhân lực hợp lý. Ngoài nguồn nhân lực, ban lãnh đạo còn sắp xếp máy móc và kinh phí cho tổ chức.
 • Lãnh đạo: Quản trị bao gồm các hoạt động của việc lãnh đạo một tổ chức. Đó là ảnh hưởng của nhà quản lý đối với cấp dưới của mình. Lãnh đạo bao gồm: Tạo động lực cho nhân viên Hướng dẫn và chỉ đạo Thiết lập mối quan hệ giữa nhân viên và người quản lý Thiết lập mối quan hệ giữa người quản lý và các tổ chức khác Người quản lý giao nhiệm vụ cho nhân viên để hoàn thành mục tiêu chung.

Lập kế hoạch bao gồm: Xác định mục tiêu và phương hướng rõ ràng Xây dựng kế hoạch hành động

III. Sự khác nhau giữa quản trị và quản lý

Quản trị và quản lý là hai khái niệm mà hầu hết mọi người đều hiểu và có nghĩa giống nhau. Trên thực tế, vẫn chưa có sự thống nhất hoàn toàn để phân biệt giữa hai thuật ngữ trên. Tuy nhiên, quản trị và quản lý có những chức năng khác nhau trong việc phát triển tổ chức. Ở nhiều nơi, hai thuật ngữ này được sử dụng thay thế cho nhau và thay thế cho nhau. Quản lý là toàn bộ quá trình ra quyết định liên quan đến các chính sách, quy tắc và mục tiêu. Đây là những hoạt động cấp cao. Quản lý là việc tiếp nhận, kết nối và phối hợp để đạt được các mục tiêu quản lý.

Quản trị là việc thiết lập các mục tiêu và chính sách quan trọng của tổ chức. Hành động hoặc chức năng thực hiện chính sách hoặc kế hoạch do người quản lý quyết định được gọi là nội dung quản lý.

 • Về Đối tượng: Quản lý là quản lý công việc. Quản trị là quản lý con người.
 • Nền tảng: Ra quyết định được biết đến là một chức năng của quản lý. Bởi vì ban lãnh đạo thiết lập các mục tiêu và chính sách của tổ chức. Phát lại được coi là một chức năng quản trị. Quản lý là hành động thực hiện các chính sách được xác định bởi quản trị.
 • Về quy trình: Làm thế nào để nhà quản lý quyết định ai? Quản lý làm khi nào và làm gì? Tôi quyết định trả lời câu hỏi.
 • Về các cấp: Quản lý là cấp cao nhất, quản lý là hoạt động cấp trung gian.
 • Về các tính năng: Quản lý có chức năng điều hành. Người quản lý hoàn thành công việc của họ dưới sự giám sát liên tục. Chức năng quan trọng nhất của quản lý là động viên và kiểm soát nhân viên.
 • Quản lý có chức năng tư duy, và các kế hoạch, chính sách được xác định dựa trên tư duy đó. Chức năng quan trọng nhất của quản lý là lập kế hoạch.
 • Về ảnh hưởng: Các quyết định quản lý được đưa ra chịu ảnh hưởng của quyết định, quan điểm của nhà quản lý. Quản trị đưa ra các quyết định chịu ảnh hưởng của cộng đồng, chính phủ, phong tục tập quán, v.v.
 • Về tổ chức của chúng tôi: Quản lý phổ biến trong các tổ chức chính phủ, quân đội, tôn giáo, giáo dục và doanh nghiệp. Quản lý là phổ biến trong kinh doanh. Các nhà quản lý phải đảm bảo rằng tổ chức hoạt động theo các mục tiêu và phương hướng đã đặt ra.

Quản lý là cấp cao nhất, quản lý là hoạt động cấp trung gian

Như vậy chúng ta thấy quản trị và quản lý có những tiêu chí khác nhau để phân biệt: xử lý vấn đề, đối tượng, bản chất, tổ chức, mức độ tác động và quy trình. quy trình, cấp độ, chức năng. Đối với chúng tôi, cấp quản lý được coi là cao nhất, đồng thời chức năng của nó cũng có ảnh hưởng lớn đến các thành viên khác khi nhận công việc từ người quản lý. Hy vọng bài viết quản trị là gì sẽ hữu ích đối với bạn đọc!