Các hoạt động thương mại hàng ngày vẫn diễn ra xung quanh chúng ta, đóng vai trò là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, kích thích sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội. Hãy cùng redheadedskeptic.com tìm hiểu thương mại là gì qua bài viết dưới đây nhé!

I. Thương mại là gì?

Thương mại trong tiếng Anh có nghĩa là trade, nghĩa là hoạt động trao đổi kinh doanh để lấy hàng hóa và dịch vụ

Thương mại trong tiếng Anh có nghĩa là trade, nghĩa là hoạt động trao đổi kinh doanh để lấy hàng hóa và dịch vụ. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại có thể được hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp như sau:

Nghĩa rộng: Thương mại là tất cả các hoạt động kinh doanh trên thị trường – Nghĩa hẹp: Thương mại là quá trình mua bán hàng hóa và dịch vụ trên thị trường là lĩnh vực lưu thông và phân phối hàng hóa, trong lĩnh vực pháp lý không có định nghĩa cụ thể thương mại là gì mà thay vào đó, Mục 3(1) của Bộ luật Thương mại 2005 định nghĩa về hoạt động thương mại như sau:

Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm các hoạt động nhằm mục đích mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, dạ hội. hoạt động thương mại và các hoạt động khác nhằm mục đích sinh lợi.

Như vậy, hoạt động thương mại được hiểu là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi với các hoạt động cụ thể nhằm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, tạo thuận lợi cho thương mại và mua bán hàng hóa.

II. Hoạt động thương mại gồm những gì

Theo Điều 3, Khoản 1, Bộ luật Thương mại 2005, hoạt động thương mại bao gồm: ・Mua bán hàng hóa: Là việc giữa người mua và người bán, người mua và nhận tiền, người mua phải trả tiền cho người bán, nhận hàng và nhận quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận

Cung ứng dịch vụ: Là hoạt động trong đó có sự tham gia của hai bên: bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ (hay còn gọi là khách hàng), trong đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ và nhận thanh toán thay cho bên kia. Bạn phải thanh toán cho Nhà cung cấp dịch vụ và sử dụng Dịch vụ theo thỏa thuận. Xúc tiến thương mại là hoạt động xúc tiến việc bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ và tìm kiếm cơ hội.

III. Vai trò của thương mại là gì

Thương mại có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường nước ta, cụ thể: – Thương mại là điều kiện thúc đẩy sản xuất.

  • Thương mại mở rộng khả năng tiêu dùng, tăng mức hưởng thụ của cá nhân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất.
  • Thương mại là là cầu nối giữa nền kinh tế trong nước và thế giới, thực hiện chính sách mở cửa, khuyến khích doanh nghiệp năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát huy sáng kiến ​​nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.

IV. Đặc điểm của loại hình hình thương mại

Về chủ thể: Trong hoạt động thương mại có ít nhất một bên là thương nhân, là thương nhân thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại mang tính chất chuyên nghiệp Theo mục 6 Bộ luật thương mại 2005, thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp và cá nhân là những người đăng ký kinh doanh một cách độc lập, thường xuyên và thực hiện các hoạt động thương mại, mục đích của hoạt động mua bán hàng hóa là lợi nhuận.

Trong hoạt động thương mại có ít nhất một bên là thương nhân, là thương nhân thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại mang tính chất chuyên nghiệp

Nội dung của hoạt động thương mại: Hai nhóm hoạt động cơ bản là mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ (mua bán hàng hóa và kinh doanh dịch vụ).

Thứ nhất, trong các chủ thể tham gia hoạt động thương mại thì phải xác định ít nhất một trong các bên là thương nhân Thương nhân là thuật ngữ chỉ chủ thể tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp và cá nhân đăng ký một cách độc lập, thường xuyên để tiến hành hoạt động thương mại.

Trong đó, tổ chức kinh tế được hiểu là tổ chức được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật, đầu tư và hoạt động kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận, thường được thể hiện dưới hình thức doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội hợp tác xã, v.v…

Việc cho rằng một trong các bên tiến hành hoạt động thương mại là thương nhân có nghĩa là thương nhân là chủ thể

Việc cho rằng một trong các bên tiến hành hoạt động thương mại là thương nhân có nghĩa là thương nhân là chủ thể có quyền tiến hành hoạt động thương mại dưới mọi hình thức và phương thức mà pháp luật không cấm trong các lĩnh vực sau: Pháp luật quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Thương mại Bộ luật năm 2005 có quy định cụ thể về đối tượng và phạm vi của một Việc áp dụng quy định, không xác định họ thuộc lãnh thổ Việt Nam và ngoài lãnh thổ Việt Nam, cũng như các tổ chức và tư nhân khác có hoạt động thương mại.

Trên đây là những thông tin về thương mại là gì? Hy vọng qua bài viết trên đây sẽ hữu ích đối với bạn đọc!