Thương mại là mối liên hệ giữa sản xuất và tiêu dùng thông qua việc phân phối hàng hoá và dịch vụ giữa người bán và người mua. Trong quá trình này, người bán là người cung cấp cho người mua hàng hóa, hàng hóa, dịch vụ,… và đổi lại người mua phải trả cho người bán một giá trị tương đương. Hãy cùng redheadedskeptic.com tìm hiểu thương mại là gì? qua bài viết dưới đây nhé!

I. Thương mại là gì?

Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hoặc nhiều hoạt động thương mại của thương nhân

Hiểu theo nghĩa rộng: buôn bán là tất cả các hoạt động kinh doanh trên thị trường. Hiểu theo nghĩa hẹp: Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hoặc nhiều hoạt động thương mại của thương nhân, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục tiêu lợi nhuận, lợi nhuận hoặc chính sách xã hội.

II. Vai trò của thương mại 

Hoạt động thương mại bao gồm: Điều tiết sản xuất, vì trong sản xuất hàng hóa mọi sản phẩm đều được trao đổi trên thị trường. Thương mại phát triển giúp mở rộng giao lưu, thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển.

Hoạt động thương mại cũng đóng vai trò định hướng tiêu dùng, vì nó có thể tạo ra thói quen tiêu dùng mới.

III. Cán cân thương mại

Cán cân thương mại là tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán. Cán cân thương mại ghi lại những thay đổi trong xuất nhập khẩu của một quốc gia trong một thời kỳ cụ thể (quý hoặc năm) và sự khác biệt giữa chúng.

Nếu chênh lệch lớn hơn 0: Cán cân thương mại thặng dư. Nếu chênh lệch nhỏ hơn 0: Cán cân thương mại bị thâm hụt. Nếu mức chênh lệch chính xác bằng 0: cán cân thương mại ở trạng thái cân bằng.

Cán cân thương mại còn được gọi là xuất khẩu ròng hay thặng dư thương mại. Nếu cán cân thương mại thặng dư thì xuất khẩu ròng / thặng dư thương mại sẽ dương. Nếu cán cân thương mại bị thâm hụt, thì xuất siêu / xuất siêu ròng sẽ âm.

Đây còn được gọi là thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các khái niệm về xuất khẩu, nhập khẩu, xuất khẩu ròng, thặng dư / thâm hụt thương mại trong lý thuyết thương mại quốc tế rộng hơn so với các khái niệm trong việc xây dựng bảng cán cân thanh toán và có thể bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ.

IV. Chiết khấu thương mại

Chiết khấu thương mại là khoản tiền mà công ty bán với giá đầy đủ cho những khách hàng mua với số lượng lớn. Đối với hàng hoá, dịch vụ được chiết khấu thương mại cho khách hàng thì hoá đơn GTGT ghi tổng số tiền đã thanh toán, bao gồm cả giá bán, thuế GTGT và thuế GTGT đã được chiết khấu cho khách hàng.

Chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng bán hàng hóa, dịch vụ và số tiền chiết khấu hàng hóa bán ra được điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ cho lần mua cuối cùng hoặc kỳ sau.

Nếu số tiền chiết khấu được thực hiện vào cuối chương trình chiết khấu bán hàng (kỳ) thì một hóa đơn điều chỉnh sẽ được phát hành trong đó có số hóa đơn, số tiền điều chỉnh và bảng kê số thuế điều chỉnh.

V. Đặc điểm của đại lý thương mại

1. Về chủ thể

Mối quan hệ giữa người và đại lý liên quan đến việc bán hàng hóa. Bên giao đại lý là bên giao hàng cho nhà phân phối, giao giá mua cho đại lý thu mua hoặc ủy quyền cho nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ của mình.

Đại lý là bên nhận hàng và làm đại lý bán hàng, bên nhận thanh toán tiền mua hàng và làm đại lý thu mua hoặc bên được ủy quyền cung cấp dịch vụ. Hiệu trưởng và đại lý phải là thương nhân. Để thực hiện hoạt động đại lý, bên giao đại lý được tự do lựa chọn bên thứ ba để giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung ứng dịch vụ phù hợp với các quy định cụ thể của hợp đồng đại lý.

Mối quan hệ giữa người và đại lý liên quan đến việc bán hàng hóa

Khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với bên thứ ba, bên đại lý thực hiện hành vi nhân danh mình và các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng với bên thứ ba là ràng buộc bên thứ ba. Sau đó, đại lý trực tiếp ký kết hợp đồng với bên thứ ba để bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

2. Về nội dung

Nội dung của dịch vụ đại lý bao gồm việc giao kết và thực hiện các thỏa thuận đại lý giữa bên giao đại lý và bên đại lý, cũng như việc giao kết và thực hiện hợp đồng giữa bên giao đại lý và bên nhận đại lý để bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Đại lý trực tiếp ký kết hợp đồng với bên thứ ba để bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ

Trong đại lý bán hàng hoá, bên giao đại lý là chủ sở hữu hàng hoá hoặc chủ sở hữu số tiền đã giao cho bên đại lý. Khi thực hiện hoạt động đại lý, bên đại lý không phải là người mua bên đại lý mà chỉ là bên nhận ký gửi và tiếp tục bán cho bên thứ ba.

Chỉ khi hàng hóa được bán, quyền sở hữu hàng hóa được chuyển từ người chuyển nhượng cho bên thứ ba. Khi ký kết thỏa thuận đại lý để mua bán hàng hóa, các bên phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây và ghi rõ trong hợp đồng:

Hàng hóa hoặc dịch vụ của bên đại lý; – Hình thức đại lý – thù lao đại lý – Thời hạn hợp đồng – quyền và nghĩa vụ của các bên; Ngoài ra, các bên thỏa thuận và ghi vào hợp đồng các nội dung khác như bảo mật hợp đồng, hệ thống bảo hành hàng hóa của đại lý, nghĩa vụ thanh toán các chi phí liên quan đến hoạt động của đại lý, hỗ trợ hành chính, kỹ thuật, trang thiết bị cho đại lý. tổ chức quảng cáo và tiếp thị, thù lao vật chất, v.v. Xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại.

Nói đến đây bạn đã biết thương mại là gì chưa? Hy vọng bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ hữu ích đối với bạn đọc!